นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม

วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 10:57 น.

Views

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยวัย 70 ปี จากปัญหาระบบเลือด พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพรุ่งนี้ที่ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร

นายชาญชัย เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2489 จบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดทรงธรรมจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2512 จบเนติบัณฑิตไทย พ.ศ. 2514

นายชาญชัย เริ่มเข้ารับราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย หัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ หัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี หัวหน้าศาลประจำกระทรวง หัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ หัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาศาลแพ่ง หัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3 รองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาศาลฎีกา หัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 36 ในปี 2548 ต่อจากนายศุภชัย ภู่งาม เกษียณอายุราชการในปี 2549 และได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นองคมนตรีอีกครั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

Tag : ชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี อสัญกรรม