องคมนตรี ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ด้วยวัย 70 ปี

วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 11:27 น.

Views

นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ องคมนตรี  ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลา 08.30 น. ด้วยวัย 70 ปี โดยนายชาญชัย ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 36 ในปี 2548 และได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบันด้วย

Tag : ชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี