สหภาพฯ การบินไทย จ่อยื่นหนังสือถึงนายกฯ กรณีสินบนโรลส์รอยซ์

วันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 15:40 น.

Views

นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย  กล่าวว่า สำหรับสหภาพฯ มองว่าประเด็นดังกล่าวมีข้อเท็จจริงแน่นอน เนื่องจากเป็นการกล่าวหามาจากผู้จัดซื้อในต่างประเทศ โดยมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของประเทศอังกฤษ ดังนั้น การสอบสวนเรื่องนี้จึงต้องขยายผลอย่างจริงจัง และการที่บอร์ดการบินไทย สั่งตั้งกรรมการสอบสวนภายในองค์กรนั้น เชื่อว่าท้ายที่สุดคงจะสาวถึงผู้กระทำผิดและเอามาลงโทษได้ยาก เนื่องจากเป็นที่ทราบดีว่าในการจัดซื้อเครื่องบินแต่ละครั้ง นอกจากการอนุมัติจากบอร์ด และฝ่ายบริหารการบินไทยแล้ว ยังมีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สหภาพฯ การบินไทยจึงเห็นว่าควรมีการตั้งกรรมการอิสระที่อยู่นอกการบินไทยขึ้นมาสอบสวน

อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้ สหภาพฯ การบินไทย จะมีการหารือคณะกรรมการฯ ภายใน เพื่อเสนอให้มีการทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขยายผลโดยเร็ว