7 สี ช่วยชาวบ้าน : พระราชินีพระราชทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 23 ม.ค. 2560 เวลา 15:43 น.

Views

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,080 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบให้กับผู้สูงอายุ รวมไปถึงประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท และอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็น เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดภูเขา มีประชาชนป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุและประชาชนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ซึ่งที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดได้รับความอนุเคราะห์จากสภากาชาดไทย จัดสรรงบประมาณในการซื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งผ้าห่มพระราชทานที่ทางจังหวัดได้รับมอบในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่ได้รับมอบผ้าห่มพระราชทานต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Tag : พระราชินีพระราชทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาว พระราชินี พระราชทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาว กาฬสินธุ์ ภัยหนาว ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 7 สีช่วยชาวบ้าน