รองอธิบดีฉกภาพ กล่าวขอโทษ พาณิชย์สั่งย้าย!

วันที่ 29 ม.ค. 2560 เวลา 14:11 น.

Views

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการปล่อยตัวจากอัยการแล้ว เนื่องจากทางอัยการเห็นว่าคดีนี้มิใช่คดีร้ายแรง โดยเป็นการลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า อีกทั้งข้าราชการคนดังกล่าวก็ได้ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงแรมเจ้าของรูปภาพแล้ว

ล่าสุดกระทรวงฯ ได้รับการติดต่อจากข้าราชการคนดังกล่าว และท่านได้กล่าวยอมรับและแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกล่าวขอโทษผู้บังคับบัญชาและเพื่อนข้าราชการ ตลอดจนคนไทยทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทางกระทรวง ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว มีกรรมการครบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง และได้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกด้าน โดยตั้งเป้าตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา และจะดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบราชการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีการตรวจสอบ กระทรวงฯ ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการคนดังกล่าว มาช่วยงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ไปก่อน จนกว่าผลการตรวจสอบจะได้ข้อยุติ  สำหรับโทษทางวินัย มีความผิด 5 ระดับ คือ ภาคทัณฑ์ ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน ให้ออก และไล่ออก

Tag : สุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์