รายงาน เปิดบ้านทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย อายุกว่า 170 ปี

วันที่ 1 ก.พ. 2560 เวลา 15:46 น.

Views

Exclusive สำหรับแฟนข่าวช่อง 7 สี เปิดบ้านพักท่านเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย มีอายุเก่าแก่กว่า 170 ปี เคยถูกใช้เป็นศูนย์กลางการค้าขายไทย - โปรตุเกส, สถานที่ราชการ และ มีห้องขังอยู่ด้วยในอดีต 

พร้อมพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตโปรตุเกสอย่างใกล้ชิด ติดตามได้กับ คุณ โบ เหลืองทอง และ คุณ ณิชารีย์ พัดทอง