เดินขบวนเพื่อสันติภาพในเมียนมา

วันที่ 5 ก.พ. 2560 เวลา 19:17 น.

Views

ชาวเมียนมา จากเมืองใหญ่ๆ อาทิ นครย่างกุ้ง, เมืองเมาะลำไย และเมืองพะโค กว่า 1 หมื่นคน ออกมาชุมนุมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้กองทัพรัฐบาลและกองกำลังของชนกลุ่มน้อยในเมียนมา ยุติการสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาเป็นเวลาถึง 70 ปี โดยกลุ่มผู้เดินขบวนในนครย่างกุ้ง 2 กลุ่มได้แยกย้ายกันเดินจากฝั่งตะวันออกและตะวันตกของเมือง เพื่อไปยังอนุสรณ์สถานแห่งเอกราช ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางนครย่างกุ้ง โดยตั้งข้อเรียกร้อง 4 ข้อไปยังรัฐบาล ประกอบด้วย ให้ยุติสงครามกลางเมืองดังกล่าว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก้ผู้ลี้ภัยสงคราม ตลอดทั้งลดค่าใช้จ่ายทางทหาร และประกาศหยุดยิงแต่เพียงฝ่ายเดียวก่อน

รัฐบาลเมียนมาได้ใช้ความพยายามอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายปี เพื่อยุติสงครามกลางเมืองในประเทศ แต่ความขัดแย้งที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนานก็ยังไม่สามารถยุติลงได้

Tag : เมียนมา สงครามกลางเมือง รอบรั้วเอเชีย