เหยี่ยวข่าว 7 สี : ขอคืนพื้นที่เหมือง รักษาโบราณสถาน อายุ 1,600 ปี จ.สระบุรี

วันที่ 5 ก.พ. 2560 เวลา 22:32 น.

Views

ภาพสลักนูนต่ำ ศิลปกรรมสมัยทวารวดี หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 ขนาดของภาพ  3.30 X 2.08 เมตร จากการสันนิษฐาน เป็นภาพตอนที่บรรดาเทพเฝ้าทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เพื่อโปรดสรรพสัตว์ในโลก และเมื่อทรงแสดงธรรม ก็มีเทพเจ้า มนุษย์ อสูร คนธรรมพ์ มาเฝ้าเพื่อสดับธรรม

จากซ้ายของภาพจะปรากฏเป็นภาพพระพุทธรูปปางทรงธรรม ประทับห้อยพระบาท มีฐานดอกบัวรองรับ ถัดไปมีลักษณะคล้ายเทวะ ที่อาจจะเป็นพระพรหม หรือพระอิศวร ประทับนั่งห้อยขาขวา ที่เอวมีผ้าคาดปล่อยชายยาว หัตถ์ซ้ายถือวัตถุคล้ายกำไล ต่อมาเป็นภาพพระนารายณ์ 4 กร ประทับยืน 2 กร ประสานอยู่เหนือพระอุระ กรข้างขวาถือจักร กรข้างซ้ายถือสังข์ ส่วนด้านบนเป็นภาพเทวดา 2 องค์ และด้านล่างมีลักษณะเป็นด้านข้างของคนกำลังก้มกราบ หันไปทางพระนารายณ์ สันนิษฐานว่าภาพจำหลักนี้มีอายุนาน ไม่น้อยกว่า 1,600 ปี ซึ่งกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนถ้ำเขาน้ำพุ หรือถ้ำในวัดถ้ำพระโพธิสัตว์แห่งนี้ เป็นเขตโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วย ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2508 หรือเมื่อเกือบ 52 ปี มาแล้ว

นอกจากนี้ยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. เมื่อครั้งเสร็จประพาสต้น ที่น้ำตก ภายในวัดแห่งนี้ด้วย

สำหรับปมปัญหาที่ชาวบ้านทับกวาง และวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รักษาโบราณสถานและสมบัติของชาติเอาไว้ เนื่องจากหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว มีการประกอบกิจการเหมืองหินปูน และขยายพื้นที่เข้าใกล้วัดมาเรื่อยๆ และเมื่อปลายปี 2536 ต่อเนื่องต้นปี 2537 กรมทรัพยากรธรณี และกรมศิลปากร ทำหนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ว่าได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่จะรักษาโบราณสถานเอาไว้ จนเกิดความตกลงร่วมกัน และยืนยันว่ากรมทรัพยากรธรณี จะไม่ออกประทานบัตรให้แก่ผู้ใดในรัศมี 2 กิโลเมตร รอบบริเวณวัด

แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี 2539 แล้ว ที่มีการออกประทานบัตร จำนวน 5 แปลง โดยรอบวัดในรัศมี 2 กิโลเมตร แต่กรรมการของวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ เพิ่งมาตรวจสอบพบเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เอง ขณะที่ชาวบ้านทับกวาง ระบุว่าไม่เคยรับทราบการทำประชาคมมาก่อน และทุกวันนี้มีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยจากการระเบิดหิน เพราะกลัวภูเขาหินจะถล่มลงมา

แต่ทว่าเสียงเรียกร้องของชาวบ้านและทางวัดดูจะไม่เป็นผล เมื่อล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหนังสือลงวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา ชี้แจงโดยยืนยันว่า ด้วยลักษณะของถ้ำพระโพธิสัตว์ ภาพสลักนูนต่ำจะไม่เสียหายจากการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ของบริษัทเอกชน 2 ราย ที่อยู่ใกล้วัดเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นจุดที่ห่างจากวัด 3,000 เมตร หรือ 1,700 เมตรก็ตาม เพราะกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งให้บริษัทเอกชนที่ได้รับประทานบัตร ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 130 กิโลกรัม

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด เหยี่ยวข่าว 7 สี รายงาน

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี