คอลัมน์หมายเลข 7 : เปิดผลสอบฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จ.แพร่

วันที่ 6 ก.พ. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

วันนี้คอลัมน์หมายเลข 7 มีผลสอบสวนเบื้องต้น กรณีฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จังหวัดแพร่ พังแตกร้าวหลังเปิดใช้งานเพียงปีเศษ ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

ที่ได้ยินไปนั้นคือความเห็นของผู้ว่า สตง. และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 วันที่ 4 พฤศจิกายนปีที่แล้ว ขณะลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ขยายผลตรวจสอบโครงการฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนว่าเปิดใช้งานแค่เพียงปีเศษ ก็ชำรุดพังเสียหายตามภาพที่เห็น

โครงการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ขณะนั้น ทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 25 กันยายน 2557 ให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว แล้วเสร็จส่งมอบงานวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ค่าจ้าง 27,893,000 บาท จากนั้นเปิดใช้งานเพียง 1 ปี 5 เดือน โครงสร้างฝายน้ำล้นแตกร้าวพังเสียหายหลายจุด โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยอมรับตามข้อมูลที่ สตง.ตรวจพบ ว่าฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบในสัญญาจ้าง ทั้งวัสดุและวิธีก่อสร้าง ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรง

ความเสียหายดังกล่าว ทำให้โครงการไม่สามารถกักเก็บน้ำและป้องกันอุทกภัย หรือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำจึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง วันที่ 22 พฤศจิกายนปีที่แล้ว เพื่อหาสาเหตุความเสียหายที่แท้จริงของฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว

ล่าสุด วันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำส่ง รายงานผลการสอบเรื่องนี้ให้ผู้ว่า สตง.แล้ว ระบุฝายน้ำล้นวังต้นงิ้วมีความเสียหายอย่างรุนแรง มีความไม่มั่นคงแข็งแรง ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการในสัญญาจ้าง ขอขยายเวลาตรวจสอบอีก 30 วัน ช่วงนี้จึงแจ้งให้เอกชนคู่สัญญาดำเนินการซ่อมแซม เนื่องจากยังอยู่ในช่วงประกันผลงาน 2 ปี ขณะที่ผู้ว่า สตง. เห็นว่าควรให้เอกชนสร้างฝายนี้ใหม่

วันพรุ่งนี้ ติดตามการชี้แจงของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เกี่ยวกับผลสอบความเสียหายของฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 เปิดผลสอบฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว แพร่ ฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว แพร่ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ