คอลัมน์หมายเลข 7 : เปิดผลสอบฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จ.แพร่ ตอน 2

วันที่ 7 ก.พ. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ต่อจากเมื่อวานนี้ กรณีผลสอบฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จังหวัดแพร่ พังเสียหาย ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

เอกสาร 3 แผ่นนี้ คือ ผลสอบของคณะกรรมการสอบสาเหตุฝายน้ำล้นวังต้นงิ้วพังเสียหาย ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำส่งให้ผู้ว่า สตง. รับทราบวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา สรุปว่าเสียหายอย่างรุนแรง ก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการขอขยายเวลาสอบอีก 30 วัน ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้จะรู้ผล จึงแจ้งให้เอกชนซ่อมแซมฝาย เนื่องจากอยู่ในประกันผลงาน 2 ปี

ผลสรุปนี้ สตง.เห็นต่าง เนื่องจากตรวจพบหลักฐานความไม่ถูกต้อง ทั้งวิธีการ รูปแบบ และวัสดุที่ใช้ก่อสร้างฝายแห่งนี้

สอดคล้องกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งย้ำว่าแม้สัญญากำหนดให้ซ่อมแซม แต่งานนี้ต้องรื้อทำใหม่

ดังนั้น แนวทางตรวจสอบของ สตง. จะขยายผลหาผู้รับผิดชอบร่วมกับเอกชนด้วย

สำหรับฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 25 กันยายน 2557 ให้ก่อสร้างส่งมอบงานวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ค่าจ้างกว่า 27,800,000 บาท ซึ่งผู้ว่า สตง. และคณะ พร้อมคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบโครงการนี้ โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำร่วมด้วย ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 เปิดผลสอบฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว แพร่ ฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว แพร่ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ