เดินหน้าประเทศไทย : การบูรณาการปราบปรามทุจริต

วันที่ 15 ก.พ. 2560 เวลา 18:37 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การบูรณาการปราบปรามทุจริต

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีกร : ชลรัศมี งาทวีสุข
แขกรับเชิญ : ประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. และเลขานุการ ศอตช., พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, สรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., พลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง.

Tag : เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 กพ 60 ชลรัศมี งาทวีสุข การบูรณาการปราบปรามทุจริต ประยงค์ ปรียาจิตต์ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส สรรเสริญ พลเจียก พลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล