คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธโครงการสนามกีฬา จ.ลำปาง ตอน 3

วันที่ 17 ก.พ. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 กรณีสนามกีฬา จ.ลำปาง วันนี้ติดตามบทสรุป เบื้องต้นการตรวจสอบโครงการนี้ จากคุณสมโภชน์ โตรักษา

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ กกท. ทำข้อตกลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 มอบให้กรมทางหลวงจ้างแรงงานและซื้อวัสดุ ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง ลานกรีฑา อัฒจันทร์ความจุ 12,000 ที่นั่งและงานสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างเกือบ 108 ล้านบาท แต่เสร็จไม่ทันส่งมอบงานวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา   

สนามกีฬาแห่งนี้ กรมทางหลวงมอบให้ศูนย์สร้างทางลำปาง รับผิดชอบก่อสร้าง เบิกเงินไปแล้วกว่า 50 ล้านบาทจากงบประมาณปี 2556 และ 2557 ซึ่ง กกท.โอนให้แล้ว 70,450,000 บาท โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจพบวัสดุที่จัดซื้อและปริมาณงานก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับเงินที่เบิกจ่าย เช่น คอนกรีตสำเร็จรูปซื้อจากร้านค้าวัสดุที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงินพบว่าเป็นเพียงบ้าน 2 ชั้น  

ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางคนใหม่ เตรียมจ้างเอกชนที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบิดดิ้ง ให้ก่อสร้างอัฒจันทร์ โดยใช้งบ 20 ล้านบาทที่ยังไม่ได้เบิก จ่ายเป็นค่าจ้าง ส่วนสนามฟุตบอลและงานสาธารณูปโภคดำเนินการเอง โดยใช้งบกว่า 37 ล้านบาทที่ กกท.ยังไม่โอนให้เป็นค่าก่อสร้าง วิธีนี้ สตง.เชื่อว่า ทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง   

ดังนั้น สตง.จะขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอาผิดกับผู้รับผิดชอบต่อไป

คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง. จะตรวจสอบเงินแผ่นดินกว่า 965 ล้านบาท  ที่ศูนย์สร้างทางลำปางได้รับโอนจาก กกท. เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา 7 แห่งต่อไป แสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู ถ่ายภาพ วันนี้สวัสดีครับ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 พบพิรุธโครงการสนามกีฬา ลำปาง สนามกีฬาจังหวัดลำปาง ทุจริต