รายงานพิเศษ : ปุ๋ยอินทรีย์ไทยผงาดตลาดจีน

วันที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 11:23 น.

Views

จากของเหลือในภาคอุตสาหกรรม หรือ เวส ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดการชุมนุมต่อต้านย่อมๆ รอบพื้นที่โรงงาน ตอนนี้ของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดปลา เศษไก่ กากอ้อย รากไม้ หรือแม้แต่กากกาแฟ กลับถูกนำมาคลุกเคล้าด้วยจุลินทรีย์หมัก และร่อนก่อนปั้นเป็นเม็ดกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ช่วยปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิต จากการคลุกเคล้าไนโตรเจนโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเข้าไป จนเป็นที่ต้องการของตลาด 

แปลงข้าวที่กำลังแตกรวงเต็มท้องทุ่งของลุงจิ่ม ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงประสิทธิภาพของปุ๋ย ที่ลุงเพียรหว่านลงสู่แปลงนาและแปลงผัก ลุงบอกว่าไม่เพียงข้าวที่ปลูกจะเป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ ดินที่เคยเป็นกรดจากการใช้ปุ๋ยเคมี ก็ได้รับการปรับสภาพจนมีความเป็นกลาง ร่วนซุย ซับน้ำได้ดี ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ถึง 1 ใน 3

ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รายใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี บอก ด้วยว่าความต้องการปุ๋ยอินทรีย์ ที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ไม่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้น แม้แต่ประเทศจีน ที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลก ก็สั่งซื้อเข้ามาไม่ขาดสาย หากรัฐให้การสนับสนุนและวางแผนทำการเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ไทยอาจกลายเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่งออกอันดับ 1 ก็เป็นได้

ทั้งนี้เนื่องจากไทย ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรม หากนำของเหลือใช้จากปลายผลผลิต ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมาแปลงเป็นปุ๋ยได้ ไม่เพียงจะไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำและอากาศ ยังจะสร้างรายได้เข้าประเทศ ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

สิ่งที่ยังขาดตอนนี้ คือ การเชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรม ที่จะมาต่อยอดความต้องการของตลาด เพราะแม้จะมีวัตถุดิบมาก แต่หากขาดการส่งเสริมและร่วมมือ โอกาสก็อาจไม่ช่วยให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อันดับ 1 ในภูมิภาคได้

Tag : ปุ๋ยอินทรีย์ไทย ส่งออกปุ๋ย