เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เสนอภาพยนตร์โฆษณาเรื่องที่ 5 ธุรกิจคุณธรรม

วันที่ 1 มี.ค. 2560 เวลา 09:46 น.

Views

ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง "ธุรกิจคุณธรรม" นำเสนอเรื่องราวของธุรกิจปัจจุบันที่มักเลือกคนเก่งมากกว่าเลือกคนดี ผลประโยชน์มักตกอยู่ในมือของคนส่วนน้อยและมักมีแต่ปัญหา โดยนำเสนอเรื่องราวของ ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ผู้บริหารบริษัทบาธรูม ดีไซน์ จำกัด ที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 มาได้

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ด้วยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินธุรกิจอย่างพอเหมาะ มีภูมิคุ้มกันตนเอง และที่สำคัญคือการดูแลพนักงานซึ่งเป็นฟันเฟืองของธุรกิจให้มีความสุข

อั๋น วุฒิศักดิ์ อนรรฆพร จาก Factory 01 รับหน้าที่ผู้กำกับ เปรียบเทียบการทำธุรกิจเหมือนการแข่งขันพายเรือระหว่างทีมคนเก่งและทีมคนดี ซึ่งทีมคนเก่งจะคิดและวางแผนเพื่อหวังชัยชนะ โดยไม่สนใจกติกาหรือเพื่อนร่วมทีม หนังสรุปให้เห็นว่าการใช้คุณธรรมนำความสามารถ คือ หนึ่งในหนทางสู่เศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืน ที่ไปได้ไกลยิ่งกว่า เพราะเงินมันแคบว่าจะเป็นกติกาทั้งหมดของชีวิต โดยภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง ว่าด้วยเรื่อง "ธุรกิจคุณธรรม" เริ่มเผยแพร่ทาง LINE TV และแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ

Tag : สานต่อที่พ่อทำ ธุรกิจคุณธรรม แนวคิดของในหลวง ภาพยนตร์โฆษณา