ยังวิกฤต! ค่าฝุ่นละอองหมอกควันไฟป่าที่ จ.ตาก สูงขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 5 มี.ค. 2560 เวลา 07:55 น.

Views

หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นต่อเนื่อง

ล่าสุด จะมีการเจรจาเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด กับฝ่ายของเมียนมา ในการขจัดสาเหตุให้ลดน้อยลง เช่น การปรับทัศนคติของกลุ่มเกษตรกรที่เผาวัชพืชในการจัดเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร

Tag : ค่าฝุ่นละออง ตาก