ถนนพังนาน 10 ปี ชาวบ้านวอนซ่อมแซมใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 15:40 น.

Views

7 สีช่วยชาวบ้าน ชาวบ้านแม่สะเรียง ได้รับความเดือดร้อนจากถนนพังชำรุดมายาวนานถึง 10 ปี ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มาช่วยปรับปรุง แต่ก็ไร้วี่แวว

ชาวบ้าน บ้านป่าหมาก หมู่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ยื่นหนังสือถึงฝ่ายปกครอง อำเภอแม่สะเรียง เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนน สายบ้านทุ่ง-ป่าหมาก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มานานนับ 10 ปี นอกจากนี้ถนนเส้นนี้ยังเกิดอุบัติเหตุรายวันซ้ำซาก

ที่ผ่านมา ชาวบ้านเคยขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวแต่เดิมเป็นของ รพช. และ ได้ถ่ายโอนให้กับทาง อบต.แม่คง และอยู่ในพื้นที่ของ อบต.บ้านกาศ ทำให้ทางท้องถิ่นไม่สามารถของบประมาณในการซ่อมแซมได้ เนื่องจากถนนที่ชำรุด อยู่ในความดูแลอีกท้องถิ่น ไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบของท้องถิ่นที่ตั้ง เป็นปัญหาทับซ้อนพื้นที่ ทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงลำบากจากการใช้เส้นทางนี้ฯ จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือด่วนด้วย

Tag : 7 สี ช่วยชาวบ้าน ถนนพัง ถนนชำรุด ถนนพัง แม่ฮ่องสอน ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน 7 สีช่วยชาวบ้าน