เกษตรน่ารู้ : เลี้ยงมดแดงผลิตไข่

วันที่ 7 ก.พ. 2556 เวลา 04:59 น.

Views

“ไข่มดแดง” เป็นอาหารธรรมชาติ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและปลอดภัยจากสารเคมี แต่เนื่องจากหาทานยาก เพราะจะมีผลผลิตเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น จึงทำให้มีราคาสูง ขั้นต่ำกิโลกรัมละ 200 บาท

การเลี้ยงมดแดง แนะนำให้เลือกเลี้ยงบนต้นไม้ที่มีกิ่งอ่อน และมีใบขนาดใหญ่ เช่น  มะม่วง ประดู่ ยางนา หรือ กระถินเทพา เพราะมดแดงจะโน้มใบมาทำรังได้ง่าย  หลังจากปล่อยมดแดงลงเลี้ยง ให้ขึงเชือกสีแดงระหว่างต้น เพราะมดแดงจะชอบสีนี้มากกว่าสีอื่นๆ มดแดงจะเดินข้ามไปมาได้ และขยายรัง ขั้นตอนต่อไป หาขวดน้ำพลาสติกมาผ่าครึ่งสำหรับใส่อาหาร นำไปวางไว้ตามง่ามกิ่งไม้

สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยง เช่น เศษกระดูก หรือ ก้างปลา ที่เหลือจากครัวเรือน โดยให้สัปดาห์ละครั้ง หลังจากปล่อยเลี้ยงมดแดงได้ 2 - 3 เดือน ก็เก็บไข่มดแดงได้แล้ว

Tag : เกษตรน่ารู้ 7 ก.พ.56  ไข่มดแดง  เลี้ยงมดแดง