เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เสนอภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง พลังงาน

วันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 09:38 น.

Views

โครงการสานต่อที่พ่อทำ เสนอภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง "พลังงาน" เป็นเรื่องของคุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ เจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผู้หลงใหลในงานเกษตรกรรม จึงตัดสินใจซื้อที่ดินป่าเต็ง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ห่างไกลความเจริญ ขาดแคลนน้ำไฟ และปัจจัยพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องหาทางทำให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองให้ได้ จนเกิดเป็นเครือข่ายดูแลกันและกันของคนในพื้นที่ ทั้งในด้านเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งผลักดันการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทน สร้างไฟฟ้า และผลิตก๊าซใช้เองในหมู่บ้าน ช่วยให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลงานการกำกับของ พงศ์ไพบูลย์ สิทธิคู จาก Film Factory ตีแผ่เรื่องราวการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองของชาวบ้านป่าเด็ง ที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางของพ่อ จนทำให้รอดพ้นจากวิกฤตด้านพลังงาน และสาารถพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่ผลิตขึ้นในครัวเรือน ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง ว่าด้วยเรื่องพลังงาน เริ่มเผยแพร่ทาง Line TV และแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ

Tag : สานต่อที่พ่อทำ พลังงาน แนวคิดของในหลวง ภาพยนตร์โฆษณา