สนช.เริ่มเดินหน้า คดีถอดถอน สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 11:42 น.

Views

สุรพงษ์ ลุ้น เริ่มเดินหน้า ถอดถอน นัดลงมติ 30 มี.ค.นี้ กรณีออกหนังสือเดินทางให้ นายทักษิณ ชินวัตร

ที่ประชุม สนช.วันนี้เริ่มพิจารณากระบวนการถอดถอน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง กรณีออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยไม่ชอบตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบมาตรา 64 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 โดยการประชุมวันนี้ จะเป็นขั้นตอนการกำหนดวันแถลงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ผู้กล่าวหา และนายสุรพงษ์ ผู้ถูกกล่าวหา โดย นายสุรพงษ์ ได้ขอยื่นหลักฐานเพิ่มเติมถึงความไม่ชอบมาพากล ในการพิจารณาคดีรวม 5 ฉบับ แต่ที่ประชุมไม่อนุญาต ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนด ให้แถลงเปิดสำนวนคดีของคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ในวันที่ 16 มีนาคม และตั้งกรรมาธิการซักถามจำนวน 7 คน โดยในวันที่ 29 มีนาคม จะเป็นการแถลงปิดสำนวนคดี ก่อนจะนัดลงมติถอดถอนหรือไม่ถอนในวันที่ 30 มีนาคม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยอมรับว่า ในระหว่างการ พิจารณาถอดถอน หากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่รัฐบาลได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ไปแล้วนั้น มีผลบังคับใช้ จะทำให้ การพิจารณาถอดถอนต้องยุติลงทันที เพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้กำหนดให้การพิจารณาถอดถอน เป็นอำนาจของ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่ง ป.ป.ช. จะต้องนำสำนวนขอถอดถอน ไปยื่นต่อ ศาลฎีกา แทน

Tag : สนช. ถอดถอน สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ปึ้ง พาสปอร์ต ทักษิณ ป.ป.ช.