ป.ป.ช. ตั้งอนุกรรมการเต็มคณะ ไต่สวน สินบนโรลส์รอยซ์

วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 16:29 น.

Views

ป.ป.ช. ตั้งอนุกรรมการเต็มคณะ ไต่สวนสินบนโรลส์รอยซ์ พบนักการเมือง และบอร์ดการบินไทย  26 คน ส่อกระทำผิด

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. แถลงว่า จากการแสวงหาข้อมูลเรื่องสินบนข้ามชาติพบว่าการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 777 พร้อมเครื่องยนต์ในปี 2547 - 2548 ของบริษัทการบินไทย เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ ซึ่งเริ่มกระบวนการตั้งแต่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัทการบินไทย จากนั้นเสนอเรื่องต่อบอร์ด และนำเสนอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

โดยจากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวส่อว่าเอื้อประโยชน์ หรือช่วยเหลือให้ ได้รับผลประโยชน์ ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยทุจริต  ที่ประชุมป.ป.ช.จึงมีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนเต็มคณะ รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 26 คน เป็นนักการเมือง 2 คน คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ และนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น และอีก 15 คน เป็นบอร์ดการบินไทยชุดของนายทนง พิทยะ ส่วนอีก 9 คน คือคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุน ที่มีนายกนก อภิรดี เป็นประธาน

สำหรับเหตุอันควรสงสัย ว่ามีพฤติกรรมรับสินบนนั้น ขณะนี้ได้รายชื่อคนกลางที่เป็นเอกชนร่วมในขบวนการแล้ว และกำลังตรวจสอบดูความเชื่อมโยงทางด้านการเงิน และรอข้อมูลจากป.ป.ช.อังกฤษ หากพบว่ามีใครเกี่ยวข้อง ก็ตั้งไต่สวนเพิ่มเติมกรณีเรียกรับสินบนได้  แต่หากป.ป.ช.อังกฤษ ไม่ส่งข้อมูลมา ก็อาจยากที่จะเอาผิดผู้รับสินบนได้

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างในระยะที่ 1 และ 2 ในช่วงปี 2534 ถึง  2535 นั้น ยังไม่ได้รายละเอียดเพียงพอ ป.ป.ช.จะแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป เช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. และปตท.สพ.ก็อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นกัน

Tag : ป.ป.ช. สินบนโรลส์รอยซ์ อนุกรรมการไต่สวน