คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธโครงการสนามกีฬา จ.สกลนคร ตอน 2

วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ตรวจสอบโครงการสนามกีฬา จ.สกลนคร วันนี้ขยายผลค่าถมดินและค่าจ้างแรงงาน ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

พบพิรุธโครงการสนามกีฬา จ.สกลนคร
การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ซึ่ง สตง.โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ตรวจพบโครงการนี้กรมทางหลวงได้รับงบประมาณ จากการกีฬาแห่งประเทศไทยกว่า 150 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 2555-2558 ตามข้อตกลงจ้างกรมทางหลวง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร โดยมอบให้ศูนย์สร้างทางลำปางรับผิดชอบ เช่น สนามเทนนิส 6 คอร์ต สระว่ายน้ำ 50 เมตร และอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง

การตรวจสอบครั้งนี้ สตง.พบข้อพิรุธว่า ค่างานถมดิน 17 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างสนามเทนนิสและสระว่ายน้ำ มีผลทดสอบดินจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ว่าดินที่ใช้คล้ายกับดินจากบ่อน้ำที่เห็นนี้  

ขณะที่วิศวกรที่ปรึกษาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ยอมรับกับเคยเห็นมีการขุดดินจากบ่อน้ำแห่งนี้

ส่วนค่าจ้างแรงงาน 345 คน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาสกลนคร รวมกว่า 35 ล้านบาท สตง.สุ่มตรวจสอบแรงงาน 37 คน ตามรายชื่อที่เบิกจ่ายเงิน พบว่าทั้ง 37 คน ไม่เคยทำงานและได้รับเงินตามที่ถูกแอบอ้างชื่อ

วันพรุ่งนี้ขยายผลตรวจสอบการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง ก่อสร้างสนามกีฬาสกลนคร แสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู ถ่ายภาพ วันนี้สวัสดีครับ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 พบพิรุธโครงการสนามกีฬา พิรุธโครงการสนามกีฬา สกลนคร