คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธโครงการสนามกีฬา จ.สกลนคร / แก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเต่า

วันที่ 13 มี.ค. 2560 เวลา 08:13 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามการขยายผลโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร และการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พบพิรุธโครงการสนามกีฬา จ.สกลนคร
ลำดับภาพ การลงพื้นที่ของผู้ว่า สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบงานก่อสร้างสนามกีฬา จ.สกลนคร ขยายผลต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

ภาพการลงพื้นที่ของสตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 พบปัญหากองขยะปริมาณกว่า 45,000 ตันไม่ได้กำจัด เพราะเตาเผาขยะชำรุด สัญญาแรก ปี 2551 วงเงิน 31 ล้าน 8 แสนบาท ใช้งานได้ 3 ปี 9 เดือนชำรุด จากนั้นในปี 2556 เทศบาลตำบลเกาะเต่าทำสัญญาจ้างซ่อมอีก 13 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4 ล้านบาท จึงพบว่า งานไม่มีคุณภาพ วัสดุไม่ทนความร้อน ตัวเหล็กที่ใช้ทำเตาเผาบิดงอลุกไหม้ ผนังเตาแตกร้าวเสียหายเผาขยะไม่ได้จริง เทศบาลตำบลเกาะเต่าจึงยกเลิกสัญญาจ้าง 

ล่าสุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณ 81 ล้านบาทแก้ไขปัญหานี้ โดยจะจ้างเหมาเอกชนนำขยะ 45,000 ตัน และขยะใหม่ไม่น้อยกว่า 810 ตันต่อเดือน ภายในระยะเวลา 2 ปี ไปฝังกลบบนฝั่ง และจะจ้างเอกชนแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเต่าในระยะยาวต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 พิรุธโครงการสนามกีฬา พิรุธโครงการสนามกีฬา สกลนคร ปัญหาขยะเกาะเต่า