อนุวัตจัดให้ : พาชมเสน่ห์บ้านมณีพฤกษ์ จ.น่าน

วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 08:13 น.

Views

ช่วงอนุวัตจัดให้ จะพาไปที่หมู่บ้านมณีพฤษณ์ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ขึ้นไปดูบรรยากาศตอนเช้าบนดอยผาผึ้ง 1 ในความอันซีนของ จ.น่าน หรือจุดที่นักท่องเที่ยวหลายๆ คน นิยมไปถ่ายรูป

Tag : อนุวัตจัดให้ ดอยผาผึ้ง ดอยผาผึ้ง บ้านมณีพฤกษ์ บ้านมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน น่าน