สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ ห่วงฝนตกใต้เขื่อนแนะทำแหล่งน้ำเพิ่ม

วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ประเมินว่า สถานการณ์แล้งปีนี้จะไม่รุนแรง และคาดว่าฝนจะมาเร็วก่อนเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยพบว่าแนวร่องฝนเปลี่ยนไปตกใต้เขื่อนมากขึ้นในช่วง 5 ปีมานี้ หรือที่เรียกว่า "ฝนตกผิดที่" เห็นได้จากเขื่อนขนาดใหญ่ มีน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยลงทุกปี ทำให้ต้องลดการจัดสรรน้ำเข้าพื้นที่เกษตรเขตชลประทาน และอาจกระทบต่อข้าวนาปรัง ที่ขณะนี้ปลูกกันเกินแผนส่งน้ำ กว่า 3,000,000 ไร่ ถ้าใช้น้ำมากจะกระทบต่อฤดูถัดไป

โดยพื้นที่เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำมี 105 อำเภอ 34 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ตอนกลางลุ่มเจ้าพระยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแหล่งน้ำเพิ่มในพื้นที่ใต้เขื่อน และทุกภาคส่วนต้องปรับตัว เกษตรกรต้องหันไปทำเกษตรผสมผสาน สร้างแหล่งน้ำของตนเอง ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือรวมกลุ่มกันทำเกษตรหลากหลาย ใช้น้ำสลับหมุนเวียนกันได้ ปลูกพืชเหลื่อมเวลากัน จะช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงราคาตกต่ำได้
 
ด้าน นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยเตรียมรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำ กระจายไปในพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่แห้งแล้ง โดยจะใช้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ที่ประจำอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ และยังเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์อีก 1 แห่ง เพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ และเขื่อนลำตะคอง ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย