บริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วยหลังคาแดง

วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 15:49 น.

Views

ปัจจุบันบ้านเราผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยสมองระบบประสาทในผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นเช่นกัน ทำให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา แออัดคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย ไปติดตามจากรายงาน
                                                           
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการประชาชนที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช โรคสมองระบบประสาท และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ปัจจุบันพบว่าประชาชนที่เข้ามารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ครอบครัวขัดสน มีแนวโน้มจะถูกญาติทอดทิ้งให้อยู่ที่โรงพยาบาล หรือกลายเป็นคนเร่ร่อนเพราะคนรอบข้างไม่เข้าใจ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ

ทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง จนสามารถออกไปประกอบอาชีพหารายได้ และสามารถดูแลตนเองไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัว ตึกแห่งนี้เป็นกลุ่มงานฟิ้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อย่างการสอนทำดอกไม้จันทน์ ล้างรถ ซักรีด และงานศิลปะ ผู้ป่วยไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ฝึกฝน แต่ยังสามารถนำผลงานมาวางขายสร้างรายได้อีกด้วย

แต่เนื่องจากโรงพยาบาลเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ทำให้อาคารผู้ป่วยในโรคสมองระบบประสาท และจิตเวชสูงอายุ มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่พอต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องสร้างอาคารผู้ป่วยอีก 1 หลัง

สำหรับประชาชน หรือผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคเงินสร้างอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ และฝึกอาชีพผู้ป่วยจิตเวช

ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองสานเลขบัญชี 151-0-87327-4 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-442-2542, 02-442-2500 ต่อ 59297, 59298

Tag : อาคารผู้ป่วยหลังคาแดง อาคารผู้ป่วย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 7 สีช่วยชาวบ้าน