เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 14 มี.ค.60

วันที่ 14 มี.ค. 2560 เวลา 18:02 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 14 มี.ค.60

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
พิธีกร : กำภู ภูริภูวดล, รัชนีย์ สุทธิธรรม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 14 มีค 60  มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 14 มีค 60 กําภู ภูริภูวดล รัชนีย์ สุทธิธรรม มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน