Green Report : พิธีความเชื่อช่วยดูแลป่าและน้ำ

วันที่ 15 มี.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงราย มีพิธีความเชื่อโบราณ การเลี้ยงผีขุนน้ำ ช่วยอนุรักษ์น้ำและป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากว่า 40 ปี

นอกจากความเชื่อโบราณ การเลี้ยงผีขุนน้ำแล้ว ชาวบ้านแม่เลียบ จังหวัดเชียงราย ยังมีกฎกติกา ที่ยอมรับร่วมกัน ว่าใครบุกรุกตัดต้นไม้หรือทำลายป่า จะต้องถูกปรับเป็นเงินนับหมื่นบาท ทำให้หมู่บ้านที่นี่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่ขาดแคลนน้ำและได้อาศัยป่าดำรงชีพอย่างไม่ขาดแคลน

ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งของทุกปี ชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่เลียบ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จะนัดรวมตัวกันทำพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ โดยนำเครื่องสังเวย ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก และหัวหมู ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการสังเวยเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาป่าไม้ ที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ ลำธาร

พิธีนี้จะทำควบคู่กับการสืบชะตาบวชป่า ซึ่งเป็นพิธีที่ชาวบ้านยึดถือสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อว่าหากใครมาตัดหรือบุกรุกทำลายต้นไม้ที่ผ่านพิธีกรรมนี้แล้ว จะมีบาปติดตัว

พิธีกรรมต่างๆ แม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็มีส่วนสำคัญช่วยให้ชาวบ้านดูแลทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้ถูกทำลายลงได้มาก ซึ่งนอกจากความเชื่อแล้วชาวบ้านที่นี่ยึดกฎกติกาหมู่บ้าน ให้ทุกคนร่วมดูแลป่าและธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม และเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันอีกด้วย โดยกติกากำหนดไว้ชัดเจน ถึงโทษปรับอัตราสูง หากฝ่าฝืนบุกรุกป่า หาของป่าเกินขอบเขตที่กำหนด

กว่า 40  ปี ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลป่าต้นน้ำหลายหมื่นไร่ ในอำเภอดอยหลวง ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยขาดแคลนน้ำ แม้จะอยู่ในช่วงฤดูแล้ง และยังทำให้ลำธารต้นน้ำที่เคยเป็นแค่ลำธารเล็กๆ กลับมีปริมาณน้ำและพื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านที่นี่ได้สัมผัสกับความร่มรื่นร่มเย็น มีน้ำใช้และได้ประโยชน์จากป่าดำรงชีพอย่างเกื้อกูลกันแบบไม่ขัดสน ที่สำคัญ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ปลอดการเผาอย่างสิ้นเชิง ในช่วงวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ

นอกจากธรรมชาติที่สมบูรณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้แล้ว สิ่งที่น่าชื่นชมคือ การถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต

นับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่น่ายกย่อง... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook/ch7greenreport

Tag : Green Report Green Report