เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประชาชนได้อะไร

วันที่ 15 มี.ค. 2560 เวลา 18:02 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประชาชนได้อะไร

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
พิธีกร : ชลรัศมี งาทวีสุข
แขกรับเชิญ : ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 มีค 60 ชลรัศมี งาทวีสุข ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประชาชนได้อะไร ดร กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี