คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธโครงการสนามกีฬา จ.สกลนคร ตอน 5

วันที่ 15 มี.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ตรวจสอบสนามกีฬา จ.สกลนคร วันนี้ขยายผลงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ ซึ่งพบว่าบางส่วนผิดแบบ ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

นี่คือผลการตรวจหาเหล็กเส้นจากเสาปูน คสล. ของอัฒจันทร์สระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ซึ่ง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง. และคณะ รวมทั้งคอลัมน์หมาย 7 พบความผิดปกติตามที่ปรากฏ รวมถึงคานสำเร็จรูปอัฒจันทร์ ซึ่งด้วยนายช่างโยธา กรมทางหลวง ยืนยันใช้แทนกันได้

ขณะที่ งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ พบว่ามีบางส่วนทำผิดแบบ เช่น กำแพงปูน กำหนดเป็น คสล. แต่ใช้วิธีก่ออิฐมอญฉาบปูนแทน

ส่วนสระว่ายน้ำ ใช้เครื่องสแกนหาเหล็ก พบว่ามีจำนวนไม่ครบ

วันพรุ่งนี้ ติดตามบทสรุปการตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร และแนวทางการแก้ไข

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 พบพิรุธโครงการสนามกีฬา พิรุธโครงการสนามกีฬา สกลนคร