พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 มีนาคม 2560

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 มีนาคม 2560

วันนี้กรุงเทพมหานคร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26-35 องศาเซลเซียส ปทุมธานี นนทบุรี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 39-40 องศาเซลเซียส วันนี้อาจมีฝนลงมาเล็กน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ อุณหภูมิโลก