กรมชลฯ เตือนชาวนา งดทำนาปรัง รอบ 2 หวั่นเสี่ยงผลผลิตเสียหาย

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามแผนเพาะปลูกข้าวพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงหน้าแล้งนี้ กำหนดพื้นที่ปลูกข้าวไว้ 2,670,000 ไร่ แต่พบว่าขณะนี้มีการทำนาปรังในพื้นที่ไปแล้ว 5,350,000 ไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ถึง 2,680,000 ไร่ ซึ่งเกินกว่าแผนไปถึง 2 เท่า

จึงขอความร่วมมือให้ชาวนาพักการทำนารอบ 3 หรือ ทำนาปรังรอบที่ 2 เพราะเสี่ยงที่ผลผลิตจะได้รับความเสียหายจากการขาดน้ำ เนื่องจากกรมชลประทานจะไม่ส่งน้ำเข้าไปสนับสนุนแล้ว เพราะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้เพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนถัดไป รวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 45,600 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 61 % มีปริมาณน้ำใช้การได้ 43 % ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว

ส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขณะนี้มีการใช้น้ำไปมากกว่าแผนที่วางไว้ถึง 490 ล้านลูกบาศก์เมตร

Tag : งดทำนาปรัง กรมชลประทาน