คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธก่อสร้างสนามกีฬา จ.สกลนคร ตอน 6

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง วันนี้ติดตามบทสรุปเบื้องต้นการตรวจสอบสนามกีฬา จ.สกลนคร จากคุณสมโภชน์ โตรักษา       

นี่คือสระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่า สตง.ตรวจพบความไม่สมบูรณ์ของงานก่อสร้าง               

ส่วนภาพนี้คือ พื้นที่ก่อสร้างระบบกรองน้ำเพื่อใช้ในสระว่ายน้ำ อยู่ใต้อัฒจันทร์ งานส่วนนี้สามารถชี้ถึงข้อพิรุธการเบิกค่าจ้างโครงการนี้

ขณะที่ นายช่างโยธา กรมทางหลวง ระบุ จะให้ผู้รับเหมารายเก่ามาทำงานต่อ นั่นเท่ากับว่าโครงการนี้ ศูนย์สร้างทางลำปางใช้วิธีจ้างผู้รับเหมาทำงานแทน

การตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ซึ่ง สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลจากสนามกีฬาจังหวัดลำปาง จึงพบข้อพิรุธการจัดซื้อวัสดุทั้งราคาและปริมาณ ซึ่งไม่สัมพันธ์กับเงินแผ่นดินที่เบิกไปแล้ว สตง.มีหลักฐานเป็นส่วนต่างกว่า 76 ล้านบาท

น่าสังเกตว่า วัสดุก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ที่จัดซื้อกว่า 114 ล้านบาท ศูนย์สร้างทางลำปางจัดซื้อจาก หจก.พี เจตคอนสตรัคชั่น และหจก.บุญแผ่ร่วมค้า รวมเป็นเงินกว่า 81 ล้านบาท โดยร้านค้าวัสดุทั้ง 2 แห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพเป็นแค่บ้านพักอาศัย ไม่ใช่ร้านค้า

ทั้งนี้ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร การกีฬาแห่งประเทศไทยทำข้อตกลงจ้างกรมทางหลวง โดยมอบให้ศูนย์สร้างทางลำปางรับผิดชอบ ก่อสร้างสนามกีฬาบางรายการ ค่าจ้างกว่า 150 ล้านบาท แต่ส่งมอบงานไม่ทันวันที่ 30 กันยายน 2558 ขณะนี้ผ่านมากว่า 500 วันแล้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 พิรุธก่อสร้างสนามกีฬา สร้างสนามกีฬา สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร