หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.00 น. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด มหาชน เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด มหาชน, ศาลจังหวัดธัญบุรี, ห้างทองแม่วรรณี, บริษัท บ้านขนิษฐา จำกัด, บริษัท ยังกรุ๊ป เอ็กซ์เพรส จำกัด

เวลา 14.30 น. มีบริษัท อาทิ บริษัท พีพีโหมด จำกัด, บริษัท เงินทุนแอ็ดวานซ์ จำกัด มหาชน, บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด, บริษัท บีลิงค์มีเดีย จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ, บริษัท วอทเดอะ ดัก จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสดับปกรณ์

ส่วนเวลา 17.00 น. มีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ บริษัท ซาทชิแอนด์ซาทชิ จำกัด, โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่, โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี, บริษัท เอเชียโฮเต็ล มหาชน จำกัด และคณะแพทย์และทันตแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

และเวลา 19.00 น. มีส่วนราชการ อาทิ กรมการขนส่งทหารบก, กองทัพภาคที่ 3, กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดอนงคาราม วรวิหาร และวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ

ขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งวันนี้ มีประชาชนจำนวนมากทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลำปาง และมุกดาหาร ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยทุกคนต่างตั้งใจจะน้อมนำคำสอน รวมถึงแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยวันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำอาหาร ขนม และน้ำดื่มพระราชทาน ไปแจกให้กับประชาชน สำหรับวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ รวม 31,423 คน

Tag : หน่วยงานถวายเพล สวดมาติกา ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ถวายบังคมพระบรมศพ