นักดาราศาสตร์ชื่อดัง ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เสียชีวิต

วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 10:14 น.

Views

ศ.ดร.ระวี ภาวิไล อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของไทย ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อ เวลา 01.15 น. วันที่ 17 มีนาคม 2560 สำหรับการบำเพ็ญกุศลทางญาติจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตและเป็นคนดีของสังคมไทย สำหรับบุคคลทั่วไปอาจเริ่มรู้จักท่านดีในช่วงการมาเยือนของดาวหางฮัลเลย์ เมื่อต้นปี พ.ศ.2529  ศ.ดร.ระวี มีผลงานงานประพันธ์และงานแปลที่น่าสนใจมากมายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา วรรณกรรม และปรัชญา

ศ.ดร.ระวี ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (ของประเทศไทย) พ.ศ.2549 สมรสกับนางอุไรวรรณ ภาวิไล มีบุตร 3 คน คือ ภาสุรี ภาวิไล (เอื้อง), ภาสกร ภาวิไล (ชื่อเดิม นิรันดร์ ภาวิไล ปัจจุบันบวชเป็นพระ และเป็นผู้อำนวยการธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัดฝ่ายหิน นาม ภาสกร ภูริวฑฺฒโน) และอรุณ ภาวิไล (ซูโม่ตุ๋ย)

Tag : นักดาราศาสตร์ ศ.ดร.ระวี ภาวิไล