สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสานต่อความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 20:14 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสานต่อความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับศูนย์มะเร็ง เมมโมเรียล สโลน เคทเธอริ่ง หรือเอ็มเอสเค สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่ประชากรในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับแรกๆ

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประชุมเพื่อหาแนวทางสานต่อความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์มะเร็ง เมมโมเรียล สโลน เคทเธอริ่ง