องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย

วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 20:19 น.

Views

ที่ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเส้นเลือดตีบตันในสมอง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 สิริอายุได้ 88 ปี

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2471 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยในปี 2493 ได้เข้ารับราชการที่สำนักพระราชวัง ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังสติปัญญา ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอด จึงได้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และช่อง 7  ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับพลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงวัฒนา วัชโรทัย มีบุตร 2 คน

Tag : องคมนตรี อรรถนิติ บำเพ็ญกุศลนายขวัญแก้ว ขวัญแก้ว วัชโรทัย บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน นายขวัญแก้ว