สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ รณรงค์คนไทยร่วมบริจาคอวัยวะ พบความต้องการเพิ่มสูง

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

ในงานมอบโล่เกียรติยศให้ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการ สปสช. ในฐานะบุคคลผู้มีคุณูปการกับงานปลูกถ่ายอวัยวะของไทย
               
พลโทนายแพทย์ถนอม สุภาพร นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า งานปลูกถ่ายอวัยวะยังเป็นความท้าทายทั้งด้านวิชาการ และการรณรงค์ให้มีผู้บริจาคอวัยวะเพิ่ม ทั้งนี้เพราะตั้งแต่ปี 2559 มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพิ่มขึ้นเป็น 636 รายจาก 300 ราย ในปี 2549 แบ่งเป็นผู้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมีชีวิต 213 ราย และผู้บริจาคสมองตาย 423 ราย
               
ซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนผู้รับการปลูกถ่ายไตเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีผู้รับการบริจาคไตที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยอีกกว่า 6,000 ราย ที่รอคอยความหวังเปลี่ยนไต เช่นเดียวกับผู้ป่วยไตวาย ที่ยังต้องรับการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องอีกกว่า 90,000 ราย