ชาวสวนมะพร้าวประจวบฯ สุดเดือดร้อน หลังแมลงศัตรูพืชระบาดหนัก

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 03:17 น.

Views

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ติดตามและรับฟังสถานการณ์แพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนะเกษตรกรควรเพิ่มความรู้ วิธีการดูแลสวนมะพร้าว หลังลงพื้นที่พบบางแห่งถูกปล่อยรกร้างจนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

หลังจากนี้ จะนำปัญหาและแนวทางแก้ไขไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้เกิดรูปธรรม และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตอย่างยั่งยืน

Tag : แมลงศัตรูพืช