ผู้ว่าฯ เตรียมพร้อม หลังภัยแล้งที่ปราจีนบุรีส่อเค้าประสบภัยรุนแรง

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 03:17 น.

Views

ภัยแล้งที่จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มส่อเค้ารุนแรงแล้ว หลังการลงพื้นที่สำรวจคลองคู้ลำพัน หมู่ 3 ตำบลโคกปีบ และหมู่ 2 ตำบลคู้ลำพัน พบปริมาณน้ำลดน้อยลง ไม่สามารถผันขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาได้

ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำบางพลวง และขอความร่วมมือเจ้าของบ่อกุ้งทุกราย หยุดการสูบน้ำชั่วคราว หากปริมาณน้ำที่ทดแทนยังไม่เพียงพอ ต้องจัดสรรงบประมาณ สูบน้ำเข้าคลอง และให้แต่ละชุมชนทำแนวกั้นเป็นฝายชะลอน้ำ

Tag : ภัยแล้ง ปราจีน