พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มีนาคม 2560

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มีนาคม 2560

ตั้งแต่ภาคเหนือไล่มาจนถึงภาคตะวันออก ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น พื้นที่เสี่ยงต้องระวังฝนฟ้าคะนอง และบางแห่งมีลูกเห็บตกได้..

โดย ศิริกุล อัตถปัญญาพล             

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ ศิริกุล อัตถปัญญาพล อุณหภูมิโลก