เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : กลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 60

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 18:05 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : กลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 60

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
พิธีกร : โศภณ นวรัตนาพงษ์
แขกรับเชิญ : วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 18 มีค 60 โศภณ นวรัตนาพงษ์ กลยุทธ์ธุรกิจไมซ์ปี 60 วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ