มูลนิธิเพื่อนช้าง ขอบคุณผู้บริจาคเงิน

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 17:00 น.

Views

นางสาวโซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง ได้กล่าวขอบคุณผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือช้างไทย โดยทางมูลนิธิเพื่อนช้างจะนำเงิน ที่บริจาคเข้ามาประมาณ 20 ล้านบาท ไปใช้ในการดำเนินงานในการดูแลช้างไทยต่อไป ซึ่งแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000,000 บาท      
             
นางสาวโซไรดายังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อช่วยเหลือช้างไทยด้วย