พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสานแว้ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 15.30 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสานแว้ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งหลวงปู่อ้ม สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาผึ้ง ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น โดยขยายต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลเดิมตามแบบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล และการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง และบ้านค้อโซนภูเขา อำเภอคำชะอี รวม 19 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลดงหลวง โรงพยาบาลระดับอำเภอ 74 กิโลเมตรรวมทั้งช่วยลดปัญหาการให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัด ซึ่งกระทบต่อปัญหาการให้สิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องตรวจและชันสูตร ห้องคลอด ห้องแล็ป ห้องอุลตร้าซาวด์ ห้องทะเบียน ห้องจ่ายยา และพื้นที่อเนกประสงค์ สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 6 เตียง มีแพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และพนักงานลูกจ้างประจำกระทรวงสาธารณสุข คอยให้บริการประชาชน 20 คน ในส่วนของแพทย์และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จะหมุนเวียนมาจากโรงพยาบาลดงหลวง ซึ่งเป็นแม่ข่ายโดยเปิดให้บริการแก่ประชาชน มาตั้งแต่ปี 2559

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสานแว้