องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

ที่ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ที่ปรึกษาประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเส้นเลือดตีบตันในสมอง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 สิริอายุ 88 ปี

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2471 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เข้ารับราชการที่สำนักพระราชวัง เมื่อปี 2493 ด้วยเป็นผู้มีความสามารถ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังสติปัญญาถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอด โดยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังมีผลงานการประพันธ์ อาทิ หนังสือพระราชพิธีและพระราชกิจ ในการทรงผนวช ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2499, รวบรวมหนังสือเรื่องธรรมะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติ, และหนังสือวิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่ม และ เมนูอาหาร โดยค่าลิขสิทธิ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโกศมณฑป หีบขาวลายทอง ตั้งประดับเกียรติยศ และทรงรับศพอยู่ในพระราชานุเคราะห์โดยตลอด

Tag : องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย