เหยี่ยวข่าว 7 สี : เกาะติดภารกิจตรวจแรงงานลักลอบเข้าเมือง

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 22:50 น.

Views

ปฏิบัติการตรวจตราเรือประมง ที่เข้าออกระหว่างชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณปากน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง ทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี กำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ทั้งการจับกุมการกระทำผิดกฏหมายตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด สินค้าหนีภาษีและ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

จังหวัดระนองเปรียบดั่งประตูบานใหญ่ ที่รับการเดินทางเข้ามาของแรงงาน จนในอดีตเคยถูกมองว่าเป็นที่ส่งออกของแรงงานต่างด้าว นั่นเป็นเพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อประเทศเพื่อนบ้าน

ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ต้องออกลาดตระเวนตามจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม เพื่อป้องกันแรงงานลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย
ผลจากการปราบปราบขบวนการค้ามนุษย์ของรัฐบาล ทำให้ปัจจุบัน จำนวนแรงงานลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับในอดีต ทั้งจากมาตราการตรวจเข้มแนวชายแดน ตั้งจุดตรวจ - จุดสกัด การปราบปรามขบวนการนำพา รวมถึงการบูรณาการระหว่างพลเรือน ตำรวจและทหาร

การขจัดปัญหาแรงงานลักลอบเข้าประเทศ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ โดยผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ ตัวแรงงานเองที่จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเพื่อนบ้าน ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะส่งผลกระทบโดยตรง ต่อความต้องการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และภาพลักษณ์ของประเทศในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

Tag : ภารกิจตรวจแรงงานลักลอบเข้าเมือง เหยี่ยวข่าว 7 สี