รณรงค์ฟื้นฟูป่าชายเลน ในวันป่าไม้โลก

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 09:31 น.

Views

เนื่องในวันป่าไม้โลกของสหประชาชาติ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ที่ประชุมสุดยอดมหาสมุทรโลก องค์การกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือ WWF องค์การสิ่งแวดล้อมโลก และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้ร่วมผนึกกำลังเรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรป่าชายเลนโลก ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนทั่วโลก เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซนต์ ภายในปี 2573 ให้เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลน ที่เป็นตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าป่าไม้ และยังมีบทบาทสำคัญในการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกระตุ้นกิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์น้ำ นอกจากนั้น ยังช่วยปกป้องชุมชนบริเวณชายฝั่ง จากคลื่นลมแรงในทะเล รวมทั้งพายุ และสึนามิ

ทั้งนี้ ทุกปีมีจำนวนป่าชายเลนทั่วโลก ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจากผลสำรวจล่าสุดพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลกถูกทำลายไปถึง 67 เปอร์เซนต์ และเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซนต์ทุกปี ดังนั้น การป้องกันการทำลายป่าชายเลนจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งชุมชน รัฐบาล นักธุรกิจ และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

Tag : วันป่าไม้โลก ประชุมสุดยอดมหาสมุทรโลก องค์การกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่า WWF องค์การสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มพันธมิตรป่าชายเลนโลก รณรงค์ฟื้นฟูป่าชายเลน รอบรั้วรอบโลก