ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 02:13 น.

Views

ที่วัดป่าสุนทรวนาราม บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น มีสวนรูปปั้น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการปั้นเพื่อจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยโบราณ เกี่ยวกับประเพณีของคนอีสาน ซึ่งคนรุ่นใหม่ลืมเลือนไปแล้ว พระมหาศรายุทธ  ฉายา เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม กล่าวว่า เมื่อปี 2520 อดีตเจ้าอาวาส คือ หลวงปู่พระอธิการสุนทรสะมะหิโต หรือหลวงพ่อสูน ได้ปั้นหุ่นต่างๆ ตามประเพณีคนอีสาน แต่ละเดือนในวัด เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เห็นวิถีชีวิตของคนอีสาน และเป็นแหล่งศึกษาของคนรุ่นใหม่อีกด้วย

โดยมีความหมาย เดือนที่ 1 เป็นประเพณีบุญคูณลาน เดือนที่ 2 เป็นบุญข้าวกำ เดือนที่ 3 บุญข้าวจี่ เดือนที่ 4 เป็นบุญผเวสหรือบุญมหาชาติ เดือนที่ 5 บุญบั้งไฟ เดือนที่ 6 บุญวิสาขะบูชา เดือนที่ 7 บุญเบิกบ้าน เดือนที่ 8 บุญเข้าพรรษา เดือนที่ 9 เป็นการทำบุญอุทิศหาผู้วายชนม์ เดือนที่ 10 บุญข้าวสาร เดือนที่ 11 บุญออกพรรษา และเดือน 12 เป็นบุญกฐินสามัคคี