นายพรานหาผึ้งหลวงช่วงหน้าแล้ง จ.นครราชสีมา

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 02:13 น.

Views

นายสุขใจ วัฒนะ อายุ 54 ปี หรือพรานน้อย ชาวอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเพื่อนร่วมอาชีพ เดินสายขี่รถจักรยานยนต์ ตระเวนส่องหาตามป่าละเมาะข้างทางหรือสวนผลไม้ใกล้ชุมชน เพื่อหารังผึ้งหลวง เก็บน้ำผึ้งไปขาย สร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นอาชีพที่พรานน้อย ทำมานานกว่า 23 ปี โดยในช่วงนี้ ผึ้งมักจะมาทำรังในเขตเมืองหรือป่าละเมาะ หรือสวนผลไม้ใกล้ชุมชน เพราะส่วนใหญ่ป่าไม้จะถูกไฟไหม้เสียหาย

พรานน้อย บอกว่า ปกติคนอื่นที่หาผึ้ง จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนตัวพรานน้อยเอง ไม่ต้องใช้ เพราะชินกับการถูกผึ้งต่อยแล้ว และรู้วิธีไล่ผึ้ง จึงถูกต่อยไม่มากนัก แม้จะถูกต่อยก็ไม่มีอาการเจ็บปวดมากเหมือนคนอื่น แต่อย่างไรก็ตามอยากฝากไปถึงคนอื่น ที่คิดจะหาผึ้งด้วยวิธีนี้ เพราะเป็นความรู้ตามวิถีของชาวบ้าน หากคนอื่นจะนำไปลอกเลียนแบบ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ป้องกันไม่ดี อาจจะถูกผึ้งต่อยได้รับบาดเจ็บหรือในบางรายที่แพ้พิษผึ้งร้ายแรง อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้