ชาวบ้านกาฬสินธุ์ ออกล่าจับกิ้งก่าหน้าแล้ง สร้างรายได้

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 02:13 น.

Views

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ กำลังเผชิญกับความแห้งแล้ง แหล่งอาหารตามธรรมชาติเริ่มลดลง ทำให้ชาวบ้านต้องออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตในช่วงนี้ โดยเฉพาะการออกล่ากิ้งก่า หรือกะปอม พบว่าช่วงนี้ชาวบ้านต่างพากันนำอุปกรณ์การจับกิ้งก่า ทั้งไม้ที่คล้องด้วยบ่วงหรือจะเป็นหนังสติ๊ก จากนั้นก็จะปั่นจักรยานหรือขี่รถจักรยานยนต์ ไปตามถนนสายต่างๆ สอดส่ายสายตาดูตามต้นไม้ ว่ามี กิ้งก่ามานอนอาบแดดหรือไม่ ซึ่งหากพอเห็นกิ้งก่า ก็จะลงมือจับกิ้งก่าทันทีโดย

แต่ละวันชาวบ้านก็จะจับกิ้งก่าได้ประมาณ 20-50 ตัว ก่อนที่จะนำไปทำอาหาร หรือหากวันไหนจับกิ้งก่าได้มาก ก็จะนำไปขายแล้วแต่ขนาด ตัวละ 4-10 บาท

Tag : จับกิ้งก่าหน้าแล้ง