สหรัฐฯ ผ่านมติเทิดพระเกียรติ ร.9

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 11:46 น.

Views

เว็บไซต์ของสภาคองเกรสของสหรัฐฯ รายงานว่า วุฒิสมาชิกและคณะกรรมาธิการด้านวิเทศสัมพันธ์ของสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ และผ่านการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบต่อมติว่าด้วยการเทิดพระเกียรติและแสดงความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดอย่างยิ่งของสหรัฐฯ
และทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ตลอดรัชสมัย 70 ปีแห่งการครองราชย์

โดยสาระสำคัญของมติ ระบุถึงพระราชประวัติพอสังเขปของพระองค์ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันมั่นคงยาวนานถึง 183 ปีระหว่างสหรัฐฯ กับไทย พร้อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อการเสด็จขึ้นครองราชย์ด้วย

มติฉบับนี้ถือเป็นมติแรกของสหรัฐฯ ที่มีต่อไทย นับตั้งแต่นาย"โดนัลด์ ทรัมป์" เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วย

Tag : สภาคองเกรสสหรัฐฯ  เทิดพระเกียรติ ร.9